Bijstand bij cyber incidenten

Wordt uw organisatie aangevallen?

Is uw organisatie het doelwit van een (gerichte) cyberaanval of twijfelt u hieraan? Neem contact op met onze cyber bijstand. Zij helpen u weer veilig online te komen.
Contact met onze crisisdienst

Wat kunt u zelf doen?

Uw organisatie heeft last van een cyber incident. Een vervelende situatie waar u zo snel en goed mogelijk weer uit wilt komen. Hieronder leest u wat u alvast zelf kunt doen.
Welke wachtwoorden moet ik wijzigen?

Na een inbreuk op uw systemen is het belangrijk om alle wachtwoorden te wijzigen die mogelijk zijn gecompromitteerd. Hier zijn enkele richtlijnen voor welke wachtwoorden u moet wijzigen:

  • Systeemwachtwoorden
  • Gebruikerswachtwoorden
  • Applicatiewachtwoorden
  • E-mailwachtwoorden
  • WiFi-wachtwoord

Het is belangrijk om sterke, unieke wachtwoorden te gebruiken voor elk account en regelmatig wachtwoorden te wijzigen om de beveiliging te versterken. Daarnaast is het raadzaam om multifactor-authenticatie in te schakelen waar mogelijk voor extra beveiliging.

Moet ik een forensisch onderzoek laten uitvoeren?

Ja, het laten uitvoeren van een forensisch onderzoek na een inbreuk op uw systemen is sterk aan te raden. Een forensisch onderzoek kan helpen bij het identificeren van de oorzaak en omvang van de inbreuk, het verzamelen van bewijsmateriaal voor mogelijke juridische stappen, en het identificeren van maatregelen om verdere schade te voorkomen.

Hoe kan ik herhaling van een inbreuk voorkomen?

Identificeer en sluit kwetsbaarheden: Voer regelmatig beveiligingsaudits uit om kwetsbaarheden in uw systemen en netwerken te identificeren. Los deze kwetsbaarheden snel op door patches en updates toe te passen.

Versterk toegangscontroles: Beperk de toegang tot gevoelige gegevens en systemen tot alleen geautoriseerde gebruikers. Gebruik sterke, unieke wachtwoorden en overweeg het implementeren van multifactor-authenticatie.

Monitor en detecteer: Implementeer monitoringtools om verdachte activiteiten te detecteren en te waarschuwen voor mogelijke inbreuken. Reageer snel op verdachte activiteiten om verdere schade te voorkomen.

Train uw personeel: Zorg ervoor dat uw personeel op de hoogte is van de nieuwste beveiligingspraktijken en bewust is van de risico's van phishing-aanvallen en andere vormen van sociale techniek. Bied regelmatige training en bewustwordingsprogramma's aan.

Implementeer een incidentresponsplan: Ontwikkel een gedetailleerd incidentresponsplan dat beschrijft hoe u reageert op een beveiligingsinbreuk. Zorg ervoor dat uw team weet wat ze moeten doen in geval van een inbreuk en oefen regelmatig scenario's.

Verbeter continue: Cyberdreigingen evolueren voortdurend, dus het is belangrijk om uw beveiligingsmaatregelen voortdurend te evalueren en te verbeteren. Blijf op de hoogte van nieuwe beveiligingstechnologieën en best practices.

Werk samen met experts: Overweeg het samenwerken met externe beveiligingsprofessionals om uw systemen te beoordelen, beveiligingsadvies te krijgen en eventuele tekortkomingen aan te pakken.

Hoe kan ik mijn klanten informeren?

Stel een communicatieplan op: Ontwikkel een duidelijk communicatieplan waarin staat wie verantwoordelijk is voor het verstrekken van informatie aan klanten, welke boodschap wordt gecommuniceerd en via welke kanalen.

Wees transparant: Wees eerlijk en open over wat er is gebeurd. Vertel uw klanten wat er is gebeurd, welke gegevens mogelijk zijn aangetast en welke stappen u onderneemt om het probleem aan te pakken.

Kies de juiste communicatiekanalen: Kies de meest geschikte kanalen om uw klanten te informeren, zoals e-mails, nieuwsbrieven, uw website, sociale media en persberichten.

Geef duidelijke instructies: Geef duidelijke instructies aan uw klanten over wat ze moeten doen, bijvoorbeeld het wijzigen van hun wachtwoorden, het controleren van hun financiële transacties of het nemen van andere voorzorgsmaatregelen.

Bied ondersteuning: Stel middelen beschikbaar om klanten te helpen bij het beschermen van hun gegevens en het voorkomen van verdere schade. Dit kan bijvoorbeeld het aanbieden van gratis kredietbewakingsservices, identiteitsdiefstalverzekering of technische ondersteuning om beveiligingsproblemen op te lossen.

Toon empathie: Toon begrip voor eventuele zorgen of frustraties die klanten kunnen hebben als gevolg van de hack. Bied een luisterend oor en laat zien dat u hun bezorgdheid serieus neemt.

Houd klanten op de hoogte: Blijf uw klanten regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van het herstelproces en eventuele verdere ontwikkelingen. Communiceer duidelijk wat uw bedrijf doet om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Door snel en transparant te communiceren met uw klanten en hen te voorzien van de nodige ondersteuning en informatie, kunt u het vertrouwen herstellen en de relatie met uw klanten behouden.

Wat kan ik doen om verdere verspreiding van malware te voorkomen?

Om verdere verspreiding van malware te voorkomen, zijn er verschillende maatregelen die u kunt nemen:

Installeer en update antivirussoftware: Zorg ervoor dat u betrouwbare antivirussoftware gebruikt en dat deze regelmatig wordt bijgewerkt om de nieuwste bedreigingen te detecteren en te blokkeren.

Houd uw besturingssysteem en software up-to-date: Installeer regelmatig updates en patches voor uw besturingssysteem en alle geïnstalleerde programma's om bekende kwetsbaarheden te verhelpen.

Wees voorzichtig met e-mailbijlagen en links: Open geen bijlagen of klik niet op links in e-mails van onbekende afzenders of verdachte e-mails. Wees ook alert op phishing-e-mails die zich voordoen als legitieme berichten van bekende bedrijven.

Gebruik een firewall: Zorg ervoor dat u een firewall hebt geïnstalleerd en geconfigureerd om ongeautoriseerd verkeer te blokkeren en uw netwerk te beschermen tegen indringers.

Implementeer beperkingen voor gebruikersrechten: Geef gebruikers alleen de toegang en rechten die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Hierdoor wordt de impact van een malware-infectie beperkt als een gebruikersaccount wordt gecompromitteerd.

Maak regelmatig back-ups: Maak regelmatig back-ups van uw belangrijke bestanden en gegevens en bewaar deze op een veilige locatie die niet verbonden is met uw hoofdsysteem. Dit helpt bij het herstellen van gegevens in het geval van een malware-infectie.

Educatie en training: Train uw medewerkers over de risico's van malware en hoe ze verdachte activiteiten kunnen herkennen, zoals verdachte e-mails of ongebruikelijke computerprestaties.

Moet ik de autoriteiten informeren?

Ja, in het geval van een hack is het vaak vereist en aanbevolen om de relevante autoriteiten te informeren. Dit kan variëren afhankelijk van de aard van de inbreuk, de toepasselijke wetgeving en de gegevens die zijn aangetast. Als gegevens van klanten of werknemers zijn gecompromitteerd, kunnen er wettelijke verplichtingen zijn om dit te melden aan gegevensbeschermingsautoriteiten of toezichthoudende instanties. Bovendien kan het melden van een inbreuk aan de autoriteiten helpen bij het onderzoeken van de zaak, het nemen van passende maatregelen en het voorkomen van verdere schade. CyberPeak kan u adviseren over de specifieke stappen die u moet nemen en kan u ondersteunen bij het communiceren met de autoriteiten.

Welke stappen kan ik zelf nemen?

Meld de inbreuk

Stel ons zo snel mogelijk op de hoogte van afwijkende zaken in uw IT omgeving. Bent u al klant? Gebruik dan onze portal. Nog geen klant? Meld uw incident dan bij onze crisisdienst.

Isoleren en afsluiten

Isoleer getroffen systemen om verdere verspreiding van de aanval te voorkomen. Sluit indien nodig kwetsbare systemen af van het netwerk.

Verander wachtwoorden

Wijzig alle wachtwoorden voor accounts die mogelijk zijn aangetast. Dit omvat inloggegevens voor systemen, e-mailaccounts en andere online diensten.

Verzamel bewijsmateriaal

Documenteer alle informatie met betrekking tot de aanval. Dit kan nuttig zijn voor toekomstige forensische analyses en rapportages aan wetshandhavingsinstanties.

Bevries de situatie

Doe zelf geen verdere handelingen en communiceer niet met eventuele hackers. Draag uw case over aan de specialisten van CyberPeak.

Wat kunnen jullie voor me doen?

Als uw bedrijf getroffen is door een hack, kan CyberPeak u helpen met een snelle en effectieve respons. Onze diensten omvatten incidentrespons, waarbij we de oorzaak van de hack identificeren, de omvang van de inbreuk beoordelen en acties ondernemen om verdere schade te voorkomen. We werken samen met uw team om het incident te beheren, uw systemen te herstellen en uw bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk te hervatten. Ons doel is om de impact van de hack te minimaliseren en ervoor te zorgen dat uw bedrijf weer veilig en operationeel wordt.

Stand-by

Incident melden

Vul onderstaand formulier in en voorzie ons van zo veel mogelijk details over het incident. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Uw naam *
Bedrijfsnaam
E-mailadres *
Telefoonnummer *
Details over het incident *
Thank you! Your submission has been received!
Vul alle velden in en verzend het formulier.